Teenused

Majast

Eluruumid

Iru Hooldekodus on kaheksa hooldusüksust. Eluruumideks on 1- 4-inimese toad, mis on sisustatud kaasaegseid nõudeid ja klientide vajadusi arvestades.

Ühisruumid

Maja on varustatud liftidega. Koridorid on avarad ja mugav on kasutada abivahendeid. Puhkenurgad on varustatud laiekraan teleritega. Hooldekodul on oma köök ja söökla, kus asub ka hooldekodu kohvik. Saalis on võimalik nautida  kontserte ja osaleda suurematel ühisüritustel.

Teenused

Iru Hooldekodu teenused on:

  • Tallinna eakatele elanikele ööpäevaringse hooldamise teenus linnaeelarve vahenditest osalise tasumisega

Teenusele saamiseks tuleb esmalt pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalosakonna poole.

  • ööpäevaringse hooldamise teenus
  • intervallhoiu teenus eakatele inimestele

Meie hoolduspersonal abistab ja toetab kliente nende igapäevatoimingutes.
Tervishoiuteenust osutab AS Lasnamäe Perearstikeskuse perearst, koduõendusfirmad TNP Konsultatsioonid ja OÜ Koduõde.

Hinnakiri

Ööpäevaringse hooldamise teenus 24€ ööpäevas

Intervallhoiu teenus 27€ ööpäevas.

Info ja registreerimine teenusele:  sotsiaaltööjuht Aili Vellemäe 606 2809 aili@iruhk.ee