Avalik teave

Linna töötaja portal:

https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login

Iru Hooldekodu otsib oma meeskonda hooldustöötajaid

Alates 21.08.2013 on sõlmitud tööleping nr 39/13.