Avalik teave

Linna töötaja portal:

Tule hooldustöötajaks

https://linnatootaja.tallinn.ee/ltp-client/login

Siin on avaldatud teave Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 3, 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata:

Alates 21.08.2013 on sõlmitud tööleping nr 39/13.