Ööpäevaringne üldhooldusteenus Iru Hooldekodus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja 29.05.2023 käskkirjaga nr STA-4/59 on alates 1. juulist 2023 kinnitatud Iru Hooldekodu ööpäevaringse ülhooldusteenuse kohatasu maksumuseks 1767 eurot kalendrikuus. Kõik kulud Iru Hooldekodus kuuluvad kohatasu hinna sisse, sh hooldusvahendid, ravimid jne.
Kohatasu maksumus koosneb järgmistest komponentidest:
• Hoolduskomponent moodustab 732 eurot teenuskoha maksumusest (hooldustöötajate ja abihooldustöötajatega seotud kulud – hoolduspersonali töötasud, tööjõumaksud, kulud isikukaitsevahenditele, tööriietele, tervisekontrolli, koolituse ja supervisooniga seotud kulud).
• Teenusesaaja omaosalusena tasumisele kuuluvad kulud moodustavad 1035 eurot teenuskoha maksumusest (majutus-, toitlustuskulud, õendusteenus, ravimid, hügieenivahendid, hooldusvahendid, abivahendid, muu personaliga seotud kulud jne)

Üldhooldusteenus 27 € ööpäevas kuni 30.06.2023

Teenus sisaldab:

 • majutust 2-kohalises toas
 • ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet
 • hooldusvahendeid
 • õendusteenust
 • ravimeid
 • toitlustamist 3 korda päevas
 • lihtsamate liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastool, ratastega tugiraam, käimisraam)
 • osavõttu hooldekodus toimuvatest kultuurisündmustest.

Üldhooldusteenus 29 € ööpäevas kuni 30.06.2023

Teenus sisaldab:

 • majutust 1-kohalises toas
 • ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet
 • hooldusvahendeid
 • õendusteenust
 • ravimeid
 • toitlustamist 3 korda päevas
 • lihtsamate liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastool, ratastega tugiraam, käimisraam)
 • osavõttu hooldekodus toimuvatest kultuurisündmustest.

Teenused

Kohatasu 24€ ööpäevas (27€ ööpäevas alates 01.01.2020)

Teenus sisaldab:

 • majutust 2-kohalises toas
 • ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet
 • hooldusvahendeid
 • ravimeid
 • toitlustamist 3 korda päevas
 • lihtsamate liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastool, ratastega tugiraam, käimisraam)
 • osavõttu hooldekodus toimuvatest kultuurisündmustest.

Kohatasu 26€ ööpäevas (29€ ööpäeval alates 01.01.2020)

Teenus sisaldab:

 • majutust 1-kohalises toas
 • ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet
 • hooldusvahendeid
 • ravimeid
 • toitlustamist 3 korda päevas
 • lihtsamate liikumisabivahendite kasutamise võimalust (kepid, kargud, ratastool, ratastega tugiraam, käimisraam)
 • osavõttu hooldekodus toimuvatest kultuurisündmustest.